Lưu trữ đám mây

Với tính linh hoạt và quyền kiểm soát như vậy, nên các giải pháp lưu trữ riêng (kiểm soát toàn bộ máy chủ) thường đòi hỏi khả năng kỹ thuật quản lý cao hơn các môi trường lưu trữ chia sẻ.

Thuê chỗ đặt máy chủ – Server co-location 51

Về cơ xe ô tô cũ bản, thuê chỗ đặt máy chủ giống dịch vụ lưu trữ riêng, ngoại trừ một điểm: thay vì công ty lưu trữ cung cấp máy chủ riêng, thiết lập sẵn cấu hình cho trang web của bạn, bạn sẽ tự mua và thiết lập cấu hình cho máy chủ của mình, rồi sau đó đặt máy chủ này tại khu đặt máy chủ lưu trữ riêng của họ . Cách này mang lại sự linh hoạt to lớn, bởi bạn có toàn quyền kiểm soát không chỉ phần mềm và hệ thống cài đặt trên ô tô cũ hà nội máy chủ, mà cả các đặc điểm kỹ thuật liên quan đến phần cứng, hệ điều hành, phần mềm, bảo mật… tất cả mọi thứ. Thuê chỗ đặt máy chủ về cơ bản giống như việc đặt máy chủ tại chính văn phòng của mình ngoại trừ việc máy chủ sẽ được cắm vào một giá trong khu đặt máy chủ lưu trữ riêng với đủ mọi thiết bị bổ sung mà ta mong Áo sơ mi trắng nữ muốn.

Lưu trữ đám mây (Cloud-based hosting)

Lưu trữ đám mây khác với các mô hình lưu trữ truyền thống ở chỗ bạn phải trả tiền lưu trữ dựa trên các tài nguyên mà bạn sử dụng, thay vì trả tiền cho một tài nguyên phần cứng cố định và chi phí không gian và băng thông hằng tháng . Về cơ bản, khi bạn lưu trữ tr ên “các đám mây ”, máy chủ web của bạn là một thực thể ảo, nó không tồn tại trên một máy chủ vật lý duy nhất, nó được phân bổ ở nhiều cụm máy chủ, cùng chia sẻ các tài nguyên với nhau. Trên lý thuyết, lưu trữ đám mây có thể mang lại hiệu quả chi phí, bởi bạn chỉ phải trả tiền cho những tài nguyên mà bạn sử dụng; có khả năng thay đổi tức thời, bởi bạn có thể tác động đến các nguồn điện toán vô hạn “trên mây”; và rất đáng tin cậy, bởi không có nguy cơ hỏng hóc nào. 

Bài viết bạn đang xem trong chuyên mục Ẩm thực tại website http://tainghecucdinh.com

Related Posts