Nếu nắm chặt quá bạn sẽ không bao giờ bắt được

Trong sô những người quản lý nghĩ rang bạn phai biet tât cả mọi việc và thực hiện nó đầy đủ Giày converse nam thì bạn đang có cơ nguy thất bại. Nhưng ngưoi quản lý mới có khuynh hướng nắm giữ quá chặt và nghĩ răng họ là người biết cách làm mọi thư như được mong đợi. Họ không sử dụng nguồn lực của mình một cách hiệu quả hay dành thời gian để phát triên đội của họ. Họ ngừng làm tất cả công việc khi những thành viên trong đội của họ đi ra ngoài. Điều gì Điện thoại iphone 6s plus chính hãng xảy ra với những người quản lý này? Công việc ngập đầu, kiệt sức, và tạo ra hiệu quả ở mức thấp hơn mong đợi.

Cuối cùng họ bị bỏ xa phía sau để không bao giờ bắt kịp

Carrie tìm tòi và làm việc chăm chỉ trong nhiều tiếng đồng hồ liền nhưng không bao giờ dành thời gian xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả. Thực tê cô trở iphone se nên nản chí bởi những thành viên trong đội của cô đã không thể hoàn tất công việc theo cách cô muốn. Cô lo lắng nhiều để làm sao mọi thứ hoàn hảo như cô đã vạch ra và phải làm mọi thứ một mình dể đảm bảo rằng điều này được làm đúng. Nhưng thế là quá tải đối với cô. Cô đang nắm quá chặt. Một người không thể làm công việc của một đội. Bạn được giao cho một đội vì có lý do rõ ràng. Và bạn chỉ được có một khoảng thời gian giới hạn để triển khai chúng. 

Tránh bẫy này liên quan đến nhận thức được hai khuynh hướng phổ biến nhất đốì với những người quản lý mới: Biết tất cả: Họ đã thăng chức cho bạn, phải không? Điều đó phải có nghĩa là bạn biết cách làm mọi thứ cần thiết cho vị trí đó, đúng không? Những người quản lý mới thỉnh thoảng cảm thấy họ phải chứng minh họ biết mọi thứ để cấp trên nghĩ họ xứng đáng được thăng tiến.

Họ ngại đặt câu hỏi và thay vào đó là chấp nhận mọi thứ, cố gắng học hỏi khi cần thiết (hy vọng rằng không có ai nhận ra những gì họ đang làm), và họ trở nên sợ bị phát hiện, nỗi sợ sẽ bị nhìn thấy như một người nào đó không thực sự xứng đáng với công việc đó và không biết họ đang làm gì. Đây là cách làm cổ điển cho thảm họa. Năng lực đó thực sự không giúp bạn thăng tiến bởi vì họ nghĩ bạn có thể làm việc đó một mình. Họ trao cơ hội thăng tiến cho bạn vì họ tin bạn có thể học cách làm công việc đó một cách hiệu quả và có công cụ đế thực hiện nó.

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Dịch vụ và Giải trí tại đây và còn rất nhiều tại website http://tainghecucdinh.com

Related Posts