Số liệu kinh tế (P2)

Thậm chí phần lớn những khu vực trong một bảng hai trăm hàng, hai trăm cột đòi hòi sự sát nhập nhiều ngành. Hơn nữa những bảng tổng kết công việc của các khu vực có thể khác nhau nhiều về chi tiết và chất lượng. Những mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của các khu vực cho xuất khẩu lao động nhật bản một bảng đầu tiên của một nền kinh tế nghèo nàn cứ liệu co' thể không chỉ dựa vào những nguồn được công bố, những tư liệu của các cơ quan của chính phủ, và những cuộc phỏng vấn và khảo sát mà còn dựa vào những ước tính từ những nền kinh tế tương tự hoặc thậm chí cả những điều phỏng đoán nữa.

Thường thường việc tách ra có thể có lợi tức là có sự phân tách chi tiết những ngành và khu vực

Nếu bảng được sử dụng để dự báo, thì du hoc han quoc việc phân chia chi tiết theo ngành sẽ cho thấy những điểm mấu chốt có thể xảy ra trong quá trinh mở rộng đầu ra. Như vậy, một bảng đầu vào — đầu ra tách nhỏ sẽ cho thấv công nghiệp điện tử và dây dẫn phải được mở rộng như thế nào vượt công suất hiện tại để cho ngành viễn thông phát triển. Góc phần tư.tay trái phía ti'ên của bảng 19—1 ghi các giao dich vu ke toan thue tron goi dịch giữa các ngành công nghiệp — sự chuyển giao từ đầu ra, tất cả các khu vực (các ngành) cho tất cả các khu vực khác của nền kinh tế để sử dụng cho sản xuất. Trong phần tư này, đàu ra của các khu vực trở thành đầu vào cho những khu vực khác.

Các cột chỉ cơ cấu đầu vào cho một khu vực nhất định nào đđ. Chẳng hạn, khu vực nông nghiệp sử dụng 0,04 triệu đôla đầu vào từ ngư nghiệp, lâm nghiệp và mỏ, 9,05 triệu đô la từ khu vực chế tạo 0,48 triệu từ xây dựng, 3,91 triệu đô la từ giao thông vận tải, 4,43 triệu từ thương mại, 0,77 triệu từ những dịch vụ của chính phủ, và 1,45 triệu đô la từ chi phí kinh doanh. Ngoài ra, nhiều đơn vị nông nghiệp sử dụng 1,89 triệu đô la đầu vào từ những bộ phận khác của nông nghiệp. Những hàng, mặt khác, cho thấy sự phân phối đầu ra của cùng những khu vực. Hàng thứ nhất của bảng 19—1 cho thấy đầu ra của nông nghiệp được sử dụng trong cùng khu vực (1,89 triệu đô la), trong chế tạo (7,86 triệu đô la), trong giáo dục và y tế (0,51 triệu đô la) trong các dịch vụ của chính phủ (0,35 triệu đô la) và trong những chi phí kinh doanh (0,13 triệu đô la).

Khi đọc bảng này hãy nhớ những nguyên tác đơn giản sau đây: Muốn tìm những con số mua của một khu vực từ một khu vực khác, thì xác định vị trí ngành mua ở đàu bảng rồi đọc cột từ trên xuống cho đến khi tới ngành chế biến (Thí dụ, khu vực giáo dục, và y tế mua 4,80 triệu đô là đầu vào từ giao thông vận tải). Muốn tìm số bán của một khu vực cho một khu vực khác, xác định vị trí ngành bán dọc theo phía bên trái của bảng, rồi đọc ngang hàng cho đến khi tới ngành mua. Ví dụ, công nghiệp xâv dựng bán 0,36 triệu đô la đàu ra cho công nghiệp chế tạo).

website http://tainghecucdinh.com cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Điện máy.

Related Posts