Sức mạnh của tình yêu đem lại hòa bình

Thường xuyên đọc câc câu chuyện về lòng thanh tín, đúc rut kinh nghiệm cho mình từ các câu chuyện đó. Cố gắng là người không thất hứa nói được làm được.

 

B Hây bắt đầu nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải thành thật và giữ chữ tín ngay từ những việc nhỏ nhất, đần dần bản thân sẽ hình thành thói quen tốt này.

 

Các bạn đã chọn xong chưa, chung mình cùng xem đáp án nhé!

 

Chọn A:

 

Bạn biết được ưu điểm của người khác, dùng câu chuyện ủa họ để cổ vũ bản thân. Nhưng việc học tập không có nghĩa là bắt chước đâu nhé! Bạn cần kết hợp với thực tế của mình. Cùng với việc học sự thành tín của người khác, bản thân cần cổ vũ bản thân cố gắng nói được làm được, điều đó mới là quan trọng nhất.

 

Chọn B:

 

Bạn biết cổ vũ bản thân, chủ động học tập. Nhưng đầu tiên bạn cũng cần hiểu được ý nghĩa của biet thu Vinpearl Da Nang sự thành tín, như vậy bạn mới có thể thay đổi hành vi của mình. Thành tín chính là phẩm chất cơ bản mà con người cần có, vì thế, cần bồi dưỡng phẩm chấtđạo đức tốt đẹp này và giữ gìn nó mãi mãi.

 

Bài 2: Không coi nhẹ sức mạnh của tình yêu

 

Sức mạnh của tình yêu đem lại hòa bình, bất chấp lí trí, quy tắc và vinh – nhục, tình yêu biến tất cả nỗi sợ hãi, kình hoàng và đau khổ của bản thân thành niềm vui và sự ngọt ngào.

 

(william Shakespeare)

 

Có người muốn cứu con bọ cạp rơi vào trong nước. Con bọ cạp cắn anh ta mấy lần nhưng anh ta kiên quyết không bỏ cuộc, cuối cùng cứu được nó. Một người thấy vậy liền hỏi: "Con bọ cạp cắn anh, anh còn cứu nó làm gì?" Người này cười nói: "Cắn người là bản chất của bọ cạp, còn yêu thương loài vật là bản chất của tôi. Tôi làm sao có thể vì bản chất cắn người của bọ cạp mà bỏ đi bản chất yêu thương loài vật của mình?" 

Bài viết bạn đang xem trong chuyên mục Ẩm thực tại website http://tainghecucdinh.com

Related Posts