The article described Wadlow as dull

The doctor was interested in studying giantism. (Tay bác sĩ này muốn nghiên cứu về hiện tượng người khổng lồ.)

2. He happened to catch Wadlow on a bad day. (Ngày tay bác sĩ ấy đến gặp Wadlow là ngày Wadlow không được vui vẻ.)

Bad days were relatively rare for Wadlow. (Những ngày không vui vẻ thì khá hiếm đối với Wadlow.)

3. The doctor later wrote an article about Wadlow. (Sau đó tay bác sĩ này viết một bài báo về Wadlow.)

The article was published in the Journal of the American Medical Association . (Bài báo được đăng ở Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. )

The article described Wadlow as dull. (Bài báo mô tả Wadlow là một con người tẻ nhạt.)

It described him as surly. (Bài báo nói Wadlow là người tính tình gắt gỏng.)

4. According to information cited in The People’s Almanac #3 , this characterization is generally true of most patho­logical giants. (Theo những thông biet thu bien vinpearl phu quoc tin trích dẫn trên Almanac Nhân dân số 3 thì nói chung những mô tả ấy là đúng đối với hầu hết những người khổng lồ do bệnh lý.)

It was not true of Robert Wadlow. (Mô tả như bài báo là không đúng về Robert Wadlow.)

He was truly an exceptional human being. (Thật ra ông là một con người rất độc đáo.)

5. The unflattering description in the medical journal hurt Wadlow deeply. (Kiểu viết thẳng thừng của bài báo trong tạp chí y khoa ấy làm tổn thương Wadlow rất nặng.) 

Bạn là người đang có nhu cầu về Kinh tế vậy hãy truy cập website của chúng tôi http://tainghecucdinh.com để có thông tin hữu ích nhé !

Related Posts