Việc thăm dò một cơ hội mới và rộng chẳng khác nào cố bắn

quáng. Quan điểm rất đơn giản: Bạn không thể để những người không thể quan sát xu hướng thị trường bằng ống nhòm nhận định về những gì rủi ro hay không rủi ro.

Vậy, cuối cùng các công ty không cần thêm những người dám chấp nhận rủi ro mà là những người biết cách giảm rủi ro trong các kỳ vọng lớn. Có một vài cách để làm điều này. Như Virgin, bạn có thể chuyển rủi ro sang các đối tác chiến lược. Khi Virgin thành lập công ty dịch vụ tài chính, Virgin Money, nó đã dựa vào một công ty bảo hiểm Úc để hỗ trợ phần lớn vốn ban đầu và một ngân hàng Anh để hỗ trợ hậu cần (back-office). Như GE Capital, bạn có thể mua một “quầy bắp rang bơ” nhỏ, những hoạt động kinh doanh nhỏ giúp bạn học hỏi về các cơ hội lớn hơn. Khi GE đã nắm được nền tảng và cơ hội để cải tạo được công ty, nó sẽ rót vốn. Trong giai đoạn đầu của bất cứ thử nghiệm mô thức kinh doanh mới nào, mục tiêu là tối đa hóa được tỷ lệ học hỏi trên đầu tư.

Việc thăm dò một cơ hội mới và rộng chẳng khác nào cố bắn một con chim trong đàn chim đang bay nhanh trên trời. Nếu bạn sử dụng súng trường, bạn chắc chắn sẽ bắn trượt. máy lọc nước ro gia đình Súng trường sẽ là lựa chọn đúng đắn nếu mục tiêu lớn và chậm. Nếu mục tiêu nhỏ và nhanh, súng săn (shotgun) là hy vọng duy nhất của bạn. Thường thì một công ty sẽ đánh cược hấp tấp một lần duy nhất khi bắt gặp một cơ hội mới và chưa được xác định rõ ràng. Sự không chắc chắn về thị hiếu của khách hàng, cơ cấu sản phẩm, giá cả cũng như kênh phân phối hiệu quả càng lớn, thì công ty đó càng nên thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm hơn. 

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Thời trang hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://tainghecucdinh.com

Related Posts