Yêu cầu một trật tự kinh tế quốc tế mới

Việc các nước đang phát triển đưa ra yêu cầu về một trật tự kinh tế quốc tế mới là phản ứng của họ vì bất bình với thành tích của họ trong suốt thập kỷ phát triển đầu tiên của Liên hiệp quốc (LHQ) tĩí 1960 đến 1970, khi các nước này và các cơ quan quốc tế nhấn mạnh xuất khẩu lao động nhật bản các chính sách kinh tế trong nưởc. Lời kêu gọi trật tự mới của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn vào giữa những năm 1970, khi những khoản lợi nhuận khiêm tốn mà họ thu được trong các năm trước bị đe dọa vì nạn lạm phát tràn lan khắp toàn cầu, vì giá dầu tăng gấp bổn lần từ 1973 đến 1974, và vì sự sa sút sau đó của tình thế ngoại hối và nợ nần ỏ các nước kém phát triển.

Lãnh tụ các nước đang phát triển ngày dịch vụ kế toán trọn gói càng cho rằng họ phát triển kém là do ờ vào thế yếu trong hệ thống kinh tế quốc tế

Các kỳ họp đcậc biệt lần thứ sáu và thứ bảy (1974-75) của Dại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua một bản tuyên bố về các nguyên tác và chương trình thay đổi trật tự kinh tế quốc tế. Trật tự này bao gồm mọi mối quan hệ và thể chế kinh dich vu ke toan thue tron goi tế liên kết nhân dân các nước khác nhau, bao gồm Ngân hàng thế giới và chương trình phát triển LHQ vẫn cho các nước kém phát triển vay vốn; Qũy tiên tệ quốc tế (IMF) vẫn cấp tín dụng để làm giảm bớt những sự mất cân đối trong thanh toán quốc tế ngắn hạn; Hiệp định chung vê thuê quan và thương mại (GATT) thực hiện lý các luật lệ buôn bán quốc tế; các hoạt động buôn bán, viện trợ, dịch vụ ngân hàng, tỷ hối đổi tiền, dịch chuyển vốn, và chuyển giao công nghệ song phương và đa phương, các liên minh viện trợ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa; và các hiệp định về ổn định hàng hóa quốc tế.

Các nước thế giới thứ ba muốn mình có thêm ảnh hưởng tới chính sách của các thể chế quốc tế, thêm quyền kiểm soát các mối quan hệ kinh tế quốc tế, và một trật tự thế giới được cấu trúc lại chú ý nhiều tới nhu cầu của họ. Một trong những mục tiêu của họ là làm sao bớt phụ thuộc vào các nước giàu. Tuyên bố của LHQ chỉ ra rằng mọi quốc gia đều có chủ quyền vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của mình. Hơn nữa, mỗi quốc gia đều có quyền làm chủ các tài nguyên thiên nhiên và sự khai thác các tài nguyên ấy, "kể cả quyền quốc hữu hóa hoặc chuyển quyền sở hữu về cho kiều dân của mình".

Mặc dù các nước OPEC đã dành được quyền sở hữu trọn vẹn và thiết lập được một cartel sản xuất để quyết định giá và cartel này đã nâng giá và nâng thu nhập lên đáng kể từ giữa tới cuối thập kỷ 1970, hiệu lực của cartel này sa sút vì có vài thành viên thiếu kỷ luật trong những năm 1980 (vi phạm hợp đồng, bỏ qua định mức, và giảm giá) và vì việc thâm dò dầu được mở rộng ở các nước không thuộc OPEC và vi các năng lượng thay thế khác. Không một nhóm sản xuất nguyên liệu nào khác có thể đạt được thắng lợi, dù là thắng lợi nhất thời trong việc kiểm soát tài nguyên và quy định giá cả như các nước OPEC.

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Tổng hợp trong website http://tainghecucdinh.com

Related Posts